Pilotażowy Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”, PARP

Dofinansowanie do 850 000 PLN. Termin składania wniosków 06.12.2022.

Jak szacuje Fortune Business Insights światowy rynek robotów przemysłowych zwiększy się do około 36 mld dolarów w roku 2029, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o 11% vs 2022 rok. Rozwojowi sprzyja tendencja rozwoju gospodarki w kierunku inteligentnych fabryk (o zwiększonej wydajności), a także zaostrzanie przepisów odnośnie bezpieczeństwa pracowników.

Jednocześnie obserwuje się, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój światowej robotyzacji są wysokie koszty początkowe.

Wychodząc naprzeciw tej barierze finansowej, 11 października 2022 PARP ogłosił konkurs, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej.

Do konkursu mogą przystąpić małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD); przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln zł.

Terminarz konkursu:

  • 11 października 2022 ogłoszenie konkursu
  • 8 listopada 2022 początek składania wniosków
  • 6 grudnia 2022 koniec przyjmowania wniosków

Warunki konkursu:

  • Maksymalne dofinansowanie: 850 000 zł
  • Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 1 000 000 zł
  • Wkład własny minimum: 15%
  • Miejsce realizacji projektu: Polska
  • Zasięg terytorialny projektu: Polska

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

Pula środków w konkursie to 29 000 000 zł.

INTEGRACJA ROBOTÓW PRZEZ AUTOMATECH

Integracje robota z procesami produkcyjnymi to jeden z przykładów zwiększających wydajność przez optymalizację procesów w zakładzie, które od lat realizujemy w naszej firmie.

Wybrane realizacje rozwiązań automatyzacji i robotyzacji u naszych klientów można obejrzeć w krótkim video:

Jeśli są Państwo zainteresowani zrealizujemy projekt z udziałem robota, na który możecie Państwo otrzymać duże dofinansowanie ze środków programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

Jako wieloletni integrator systemów tworzymy oraz realizujemy projekty na różnych modelach robotów czy robotów współpracujących, na przykład integrację procesów produkcyjnych z robotem paletyzującym IHB 460.

Po tym LINKIEM znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o tym modelu robota IHB 460 firmy ABB.

Pod poniższym LINKIEM znajdziecie Państwo opis case study z zastosowania robota IHB 460 firmy ABB.

Integracje mogą być także oparte na innych modelach robotów, w zależności od Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu.

Źródło: www.parp.gov.pl