Stacje do znakowania laserowego, Themis

Utworzona w 1997 roku w Touraine, firma Thémis Technologies specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu maszyn specjalnych w tym: integracji różnych procesów laserowych, kontroli wizyjnej oraz automatyzacji.

Oferta Thémis Technologies koncentruje się na 4 obszarach:

 1. Projektowanie i budowa maszyn specjalnych
 2. Zastosowania lasera i platformy widzialności, we współpracy z producentami źródeł lasera
 3. Ulepszanie i modyfikacja sprzętu
 4. Wstępna seria i podwykonawstwo oznakowania

1. PROJEKTOWANIE I BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH

Projektowanie i produkcja maszyn specjalnych pozwala firmie Thémis Technologies integrować różnorodne technologie wykorzystując swoje kompetencje i sieć uznanych partnerów.

Przykładem może być badanie i realizacja urządzenia do cięcia kartonów rurowych na zamówienie, z kontrolą za pomocą osi numerycznych.

Zdj. 1. Automatyczny moduł do cięcia tub kartonowych zawierający funkcje dystrybucji, kalibracji bocznej i automatycznego rozładunku. Sterowanie cyfrowe z silnikami bezszczotkowymi. Cięcie obrotowe

Technologia laserowa, zarówno w dziedzinie znakowania jak i spawania czy cięcia, umożliwia osiąganie wysokich wydajności, a tym samym rozwiązywanie problemów związanych z szybką produkcją przy zachowaniu niezawodności i wysokiej efektywności.

W sytuacji gdy nie istnieje maszyna „katalogowa”, żeby odpowiedzieć na problem produkcyjny, Thémis analizuje potrzeby klienta projektując i tworząc dedykowany sprzęt na zamówienie.

THÉMIS TECHNOLOGIES DOSTARCZA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Thémis Technologies dostarcza systemy „pod klucz”, które obejmują:

 • Projekt
 • Budowę
 • Montaż i regulację
 • Instalację na miejscu
 • Szkolenie użytkowników

Thémis Technologies wdraża oraz integruje różne technologie z partnerami (systemy wizyjne, robotyka, testy, telemetria itp.) Każdy projekt był unikalny, mający swoją specyfikę.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło Thémis Technologies na opracowanie rozwiązań katalogowych, szczególnie w zakresie śledzenia produktu, zapewniając naszym klientom monitorowanie ich produktu i ochronę ich marki.

Jednym z przykładów realizacji firmy Thémis Technologies jest budowa kompaktowych modułów dla przemysłu farmaceutycznego, aby sprostać jego wymogom regulacyjnym w zakresie serializacji kartonów z dużą prędkością. Moduł ten zapewnia znakowanie atramentowe lub laserowe jednocześnie zapewniając znakowanie datamatrix o unikalnej zawartości, weryfikację oraz kontrolę zgodności. Moduł może być połączony z różnymi systemami informatycznymi w fabryce, żeby kontrolować na bieżąco, według partii, numery oznakowane, sprawdzone i potwierdzone. Jego kompaktowość oznacza, że może być łatwo zainstalowany na istniejących liniach. Co więcej, wbudowane ustawienia pozwalają na przetwarzanie różnych formatów z czasem zmiany serii poniżej 5 minut.

Na tych samych zasadach Thémis Technologies oferuje agregację modułów grupujących umieszczonych na końcu linii pakujących.

Zdj. 2. Znakowanie laserowe w locie – 400 kapsułek na minutę z wydajnością 99,9%.

2. ZASTOSOWANIA LASERA we współpracy z producentami źródeł lasera

We współpracy z producentami źródeł laserowych, od momentu powstania firma Thémis Technologies wdrożyła i rozwinęła wiele procesów laserowych w zakresie:

 • lutowania metali i tworzyw sztucznych
 • wiercenia
 • cięcia
 • znakowania

Aplikacje Thémis Technologies mają zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu, a firma dodaje do nich niezbędne technologie uzupełniające między innymi:

 • wizyjne wykrywanie i pozycjonowanie (w tym odczyt kodów)
 • robotyka
 • informatyka przemysłowa

WIERCENIE – CIĘCIE – LUTOWANIE

Biorąc pod uwagę dostępny zakres, lasery przemysłowe są w stanie wykonać wiercenie, cięcie i lutowanie na niemal każdym formacie. Mogą być stosowane na istniejących urządzeniach lub na dedykowanych wyspach naszej konstrukcji.

Mogą pracować tak samo dobrze na statycznych produktach jak i tych na ruchomej linii.

Mogą być wyposażone w proste obiektywy lub skanery zwiększające pole ich zastosowania i szybkość procesu.

W podejściu procesowym nie można pominąć połączonych technologii, nad którymi Thémis Technologies zapewnia kontrolę (wspomaganie gazowe, odciąg żużla i dymu).

ZNAKOWANIE LASEROWE

Lasery znakujące zostały stworzone głównie w celu identyfikacji i śledzenia produktów. Firma Thémis Technologies stworzyła wiele urządzeń zapewniających tę funkcję na wszystkich typach formatów. Urządzenia te mogą być typu laboratoryjnego „stand alone”, typu autonomicznej wyspy produkcyjnej lub w zintegrowanej linii na istniejących liniach lub w istniejących urządzeniach. Thémis Technologies dodał do nich funkcje automatycznego sprawdzania kodów i zarządzania plikami kodów unikalnych, żeby pomóc naszym klientom w śledzeniu ich produktów. Platformy Thémis Technologies mogą wykonywać te operacje tak samo dobrze statycznie, jak na ruchomej linii produkcyjnej, w wolnym lub bardzo szybkim tempie (600 części/minutę), w zwykłym lub nawet nieprzyjaznym środowisku.

Szeroka gama katalogowych laserowych stacji roboczych pozwala Thémis Technologies odpowiedzieć na różne konfiguracje oczekiwane przez klientów w zakresie bezpieczeństwa (klasa 1).

 • Ręczna stacja bramowa
 • Stacja z rękawem
 • Stacja kompaktowa
 • Stacja z automatycznym podnośnikiem lub drzwiami panelowymi
 • Stacja obrotowa 2, 3 lub 4 pozycyjna

Znakowanie laserowe, dzięki swojej niezmienności i możliwości grawerowania na dowolnym nośniku, pozwala na rejestrację i śledzenie wszelkiego rodzaju części lub oprzyrządowania.

ZNAKOWANIE W NIEBEZPIECZNYM ŚRODOWISKU

 • Firma Thémis Technologies opracowała platformę laserowego znakowania na gorącym szkle z dużą prędkością (600 elementów na minutę) w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu w tym sektorze działalności, żeby wdrożyć niezmienną identyfikowalność swoich produktów. Istnieją różne modele, które mogą być zintegrowane z różnymi konfiguracjami linii sektora ciepłego.
 • Moduły te zapewniają znakowanie zarówno na małych, jak i dużych formatach, niezależnie od tego, czy jest to białe, zielone czy brązowe szkło.
 • Mogą one być połączone z modułami automatycznej kontroli, które Thémis Technologies dostarcza w celu zagwarantowania odczytu podczas kontroli u klienta końcowego.
 • Thémis Technologies dostarcza dodatkowo pełną gamę czytników znaków lub kodów, żeby umożliwić klientom kontrolę na linii produkcyjnej.
 • Znakowanie laserowe w hucie szkła.
 • Szybkość 600 części/minutę.

INTEGRACJA LASERA: TRACEBILITY

Oferta Thémis Technologies obejmuje liczne warianty stanowisk laserowych do znakowania wszystkich formatów, stacjonarnie lub w locie, z kondycjonowaniem wstępnym i oddzielnym kondycjonowaniem powrotnym.

Dzięki współpracy z firmami produkującymi źródła lasera integrujemy wszystkie przemysłowe długości fal laserowych.

 • Moduł tracebility znakowania laserowego
 • Kontrola wizyjna znakowania, archiwizacja danych
 • Wydajność: 250 pudełek/min
 • Interfejs sieciowy klienta do serializacji

INTEGRACJA LASERA: ZNAKOWANIE DEKORACYJNE ORAZ ZNAKU TOWAROWEGO

 • Znakowanie dekoracyjne, ochrona marki.
 • Znakowanie laserowe jest kontrolowane przez system wizyjny.

Zdj. Przykład znakowania dekoracyjnego, Tefal

ZNAKOWANIE LASEROWE W LINII PRODUKCYJNEJ „W LOCIE”

Procesy laserowe umożliwiają znakowanie na linii produkcyjnej „w locie”, co oznacza, że można je wbudować we wszystkie rodzaje konfiguracji linii produkcyjnych i dostosować do procesów o dużej prędkości. Zastosowanie systemów wizyjnych umożliwia stabilizację procesu laserowego poprzez rozpoznawanie i pozycjonowanie.

Firma Thémis Technologies, wzmocniona swoim doświadczeniem w dziedzinie wizji przemysłowej, od momentu powstania zintegrowała przemysłowe systemy wizyjne, a nawet systemy niestandardowe dla konkretnych zagadnień.

3. MODYFIKACJA SPRZĘTU I ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI

ZGODNOŚĆ

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży przemysłowej, Thémis Technologies podejmuje się:

 • Budowy stanowisk pracy
 • Modernizacji
 • Realizacji projektów zgodnie z przepisami, począwszy od prostej charakterystyki, a skończywszy na testach uzupełniających.
 • Nadzoru i wielu innych.

MODYFIKACJA SPRZĘTU I ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI – MASZYNY SPECJALNE

Dążąc do ulepszania i rozwoju narzędzi produkcyjnych, klienci podejmują decyzje o modyfikacji urządzeń produkcyjnych w celu zwiększenia ich wydajności oraz dodania do nich kolejnych funkcjonalności.

W tym kontekście firma Thémis Technologies przeprowadziła liczne modyfikacje istniejących urządzeń o różnym pochodzeniu, angażując się w sektor mechaniczny (oprzyrządowanie – obudowy – transfery), zautomatyzowaną elektronikę (przestarzałe warianty) i IT (nadzór – identyfikowalność).

USPRAWNIANIE PROCESÓW

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na monitorowanie jakości i produktów, firma Thémis Technologies, poprzez sieć uznanych partnerów, zintegrowała różne systemy wizyjne, zapewniając testowanie zgodności produktów i odczytywanie kodów lub tekstu w różnych środowiskach z prędkością sięgającą kilku części na sekundę.

 • Integracja monochromatycznych i kolorowych systemów wizyjnych
 • Znakowanie/kontrola produktów
 • 300 procesów/min

MONTAŻ I TESTOWANIE

Thémis Technologies pracuje z urządzeniami: od prostych do bardzo złożonych w ciągłym ruchu, integrując liczne funkcje zasilania, cięcia, gięcia, kalibracji, testowania i ukierunkowanego rozładunku.

Zdj. Przykład: produkcja złączek dwupaskowych (3600 części/h)

4. WSTĘPNA SERIA I PODWYKONAWSTWO OZNAKOWANIA

ZNAKOWANIE – WSZYSTKIE FORMATY

SERIE WSTĘPNE I OUTSOURCING ZNAKOWANIA DLA WSZYSTKICH FORMATÓW

Dysponując parkiem maszyn laserowych w swoim laboratorium aplikacyjnym, Thémis Technologies oferuje kwalifikację procesów laserowych.

Wykonuje również znakowanie na życzenie w małych i średnich seriach.

Istnieje wiele, bardzo zróżnicowanych tematów, począwszy od unikalnych i spersonalizowanych części jednostkowych, aż po serie liczące kilkaset tysięcy części. Pozwala to klientom na zapoznanie się z technologią, przed zakupem dedykowanych urządzeń.

OD ZNAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO DO DUŻYCH SERII

Firma Thémis Technologies oferuje podwykonawstwo w zakresie znakowania dla wszystkich formatów.

Dysponując wszystkimi przemysłowymi długościami fal, firma Thémis Technologies podejmuje się znakowania jednostkowego aż po duże serie.

Źródło: http://themis-technologies.com/en/