Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny
Automatech » Usługi » Audyt bezpieczeństwa maszyn

Audyt bezpieczeństwa maszyn

Rozwiąż problemy i zwiększ bezpieczeństwo maszyn.

Zidentyfikuj słabe punkty oraz możliwe rozwiązania.

Wykrycie miejsc potencjalnie niebezpiecznych w maszynie czy linii produkcyjnej ma na celu skuteczne zapobieganie sytuacjom stwarzających zagrożenie dla pracowników.

PODNOSIMY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

W AUTOMATECH od wielu lat przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, dzięki czemu nasz zespół audytowy ma wyjątkowo duże doświadczenie, zdobyte w różnych sektorach przemysłu. To stawia kompetencje naszych ekspertów na najwyższym poziomie.

Na proces AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA składa się kilka etapów:

OCENIAMY STAN BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY LUB LINII PRODUKCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH JEJ CZĘŚCI SKŁADOWYCH

Ocena ryzyka polega na zidentyfikowaniu wszystkich zagrożeń występujących na maszynie lub linii produkcyjnej. W procesie oceny ryzyka przeprowadzamy następujące czynności:

W trakcie audytu bezpieczeństwa wymagane jest przedstawienie raportów z pomiaru hałasu oraz pomiarów elektrycznych. Nasza firma może je wykonać w ramach dodatkowego zlecenia.

KUP PRZYCISK STOP-AWARIA SEU-4 BERNSTEIN
W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

KUP KŁÓDKĘ NA SZYFR BRADY
W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

Ocena stanu faktycznego maszyny/linii produkcyjnej oraz wszystkie propozycje rozwiązań niezgodności wykrytych na etapie oceny ryzyka zawieramy w raporcie z audytu bezpieczeństwa.

Wprowadzone korekty do systemu bezpieczeństwa mogą nie tylko poprawić bezpieczeństwo maszyn a przez to obsługi, ale również zwiększyć produktywność stanowiska pracy.

Oferujemy również kompleksowe, fachowe wsparcie w zakresie dostosowania maszyny lub linii na każdym etapie procesu audytu bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

Propozycje rozwiązań dla niezgodności wymagających działań korygujących

W przypadku niewłaściwych zabezpieczeń lub ich braku proponujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo osób pracujących przy maszynach.
Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia eksperckiego wskazujemy różne warianty rozwiązań co znacznie przyśpiesza proces dostosowania maszyny do wymogów.
Proponujemy rozmieszczenie środków bezpieczeństwa, opis wykonania lub modyfikacji obecnego układu bezpieczeństwa uwzględniający wyznaczony poziom bezpieczeństwa, wskazujemy na braki i niezgodności w dokumentacji technicznej oraz podajemy wskazówki jak je uzupełnić.

Podajemy przykłady prawidłowych rozwiązań dotyczących układu sterowania zgodnie z normami lub oferowanych przez czołowych producentów podzespołów automatyki przemysłowej.

Audyt bezpieczeństwa przeprowadzamy zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Po wprowadzeniu koniecznych zmian wskazanych w raporcie z audytu bezpieczeństwa, zespół audytowy AUTOMATECH dokonuje audytu kontrolnego: sprawdza czy zastosowano wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i są one zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach.
Etapem kończącym proces audytu bezpieczeństwa jest wystawienie przez AUTOMATECH oświadczenia zgodności (deklaracja zgodności).

Uwaga: Oświadczenie zgodności nie jest dokumentem równoważnym Deklaracji zgodności, a bardzo często jest z nim mylone.

DODATKOWE WARIANTY:

W naszej firmie oferujemy różnorodne usługi inżynierskie w ramach niezależnych zleceń, w tym:

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem