Eksperci safety
Eksperci safety
Systemy wizyjne dla przemysłu
Systemy wizyjne
dla przemysłu
Systemy sterowania linii produkcyjnych
Systemy sterowania
linii produkcyjnych
Przedsiębiorstwo 4.0
Przedsiębiorstwo 4.0
PoprzedniPoprzedni
NastępnyNastępny

UWAGA! Zmiany w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

Normy dla pras.

Nowe technologie zwiększają wydajność maszyn i urządzeń. To wiąże się z ich większą prędkością, szerszym zakresem działania, dlatego tym bardziej ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, by skutecznie zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

W AUTOMATECH przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, które oceniają maszynę lub linię produkcyjną pod kątem bezpieczeństwa i wskazują obszary potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu operatora. W przypadku niewłaściwych zabezpieczeń lub ich braku nasi audytorzy zaproponują rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo.

DYREKTYWA MASZYNOWA

Przeprowadzając audyty bezpieczeństwa nasi inżynierowie zawsze stosują obowiązujące w danym kraju przepisy prawne, normy i dyrektywy.
W kontekście dyrektyw, jedną z najczęściej stosowanych jest Dyrektywa Maszynowa. Dyrektywa maszynowa ma zastosowanie przy ocenie bezpieczeństwa i certyfikacji maszyn przemysłowych, które mogą stwarzać zagrożenie podczas eksploatacji.
Co do zasady cele dyrektywy maszynowej to: zapewnienie swobodnego przepływu maszyn w ramach rynku krajów unijnych oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony osób na stanowiskach operatorskich.
Dyrektywa dotyczącą maszyn odpowiada zasadom nowego podejścia w przepisach UE.

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE – PLANOWANE ZMIANY

PONIŻEJ NA STRONIE RZĄDOWEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE INFORMACJE
O PLANOWANYCH ZMIANACH W DYREKTYWIE MASZYNOWEJ 2006/42/WE

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy poniżej zaplanowane zmiany w punktach:

1 Zmiana główna Rozporządzenie zostało rozszerzone o definicję poważnej modyfikacji maszyny.
2 Maszyny podlegające kontroli Rozszerzono katalog maszyn podlegających kontroli.
3 Komponenty związane z bezpieczeństwem Definicja komponentów związanych z bezpieczeństwem obejmuje teraz również oprogramowanie.
4 Instrukcje cyfrowe Producenci mogą dostarczać instrukcje obsługi w formie cyfrowej.
5 Specyfikacje techniczne Domniemanie zgodności jest możliwe również w przypadku zgodności ze specyfikacjami technicznymi ich części.
6 Sztuczna inteligencja Opublikowano projekt rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji itd.

W AUTOMATECH REALIZUJEMY MODERNIZACJE PRAS NAWET DO 10 000 KN
Wiele naszych realizacji dotyczy modernizacji pras. Zdobywane w kolejnych latach doświadczenie spowodowało, że uruchomiliśmy dział dedykowany modernizacjom pras.

SPECJALISTYCZNE CENTRUM SERWISOWE DLA PRAS
O tym, jakie prasy podlegają modernizacji, o zakresie prac modernizacyjnych pras, a także o naszych doświadczeniach na konkretnym przykładzie (case study) przeczytaj na naszej stronie internetowej.

PRASY – STOSOWANE NORMY
Prasy należą to tej grupy maszyn, których nie kontrolowany stan techniczny może mieć szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na zdrowie i życie obsługujących pracowników.

PRASY – STOSOWANE NORMY
Prasy należą to tej grupy maszyn, których nie kontrolowany stan techniczny może mieć szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na zdrowie i życie obsługujących pracowników.

Modernizacje pras realizujemy zawsze zgodnie z obowiązującymi normami. Poniżej krótko prezentujemy zakres wybranych norm:

 1. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
  Norma PN-EN ISO 16092-1
  W normie PN-EN ISO 16092-1 opisane są ogólne wymagania techniczne oraz środki bezpieczeństwa, które trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu, produkcji oraz przez dystrybutorów pras. Norma dotyczy pras przeznaczonych „do obróbki metalu na zimno lub materiału składającego się częściowo z metalu do obróbki na zimno, ale mogą być używane w ten sam sposób do pracy z innymi materiałami w arkuszach (np. karton, tworzywo sztuczne, guma, skóra itp.)”.
 2. Źródło: https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-16092-1-2018-03p.html

 3. PRASY MECHANICZNE
  Norma PN-EN ISO 16092-2
  W tej normie zawarto wymagania i środki bezpieczeństwa konieczne do zastosowania przy prasach mechanicznych i systemach wytwarzania pras mechanicznych, w podziale na dwie grupy:
  • Grupa 1: Prasy ze sprzęgłem(-ami) zaciskowym(-mi).
  • Grupa 2: Prasy z serwonapędem (mechaniczne prasy serwo).

  Źródło: https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-16092-2-2021-02e.html?options=cart

 4. PRASY HYDRAULICZNE
  Norma PN-EN ISO 16092-3
  Ta norma jest przeznaczona dla projektantów, producentów oraz dystrybutorów pras hydraulicznych przeznaczonych „do obróbki metalu na zimno lub materiału składającego się częściowo z metalu do obróbki na zimno. Prasy objęte niniejszym dokumentem mieszczą się w zakresie od małych maszyn szybkobieżnych z jednym operatorem, produkujących małe przedmioty, do dużych maszyn działających ze stosunkowo małą prędkością, z kilkoma operatorami i wytwarzających duże skomplikowane przedmioty.”

  Źródło: https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-16092-3-2018-05p.html?options=cart

 5. PRASY PNEUMATYCZNE
  PN-EN ISO 16092-4
  Norma opisuje zagrożenia związane z prasami pneumatycznymi użytkowanymi zgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadkach nieprawidłowego użytkowania dającego się przewidzieć przez producenta, uwzględniając wszystkie fazy cyklu życia maszyn zawarte w ISO 12100:2010, 5.4.

  Źródło: https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-16092-4-2021-02e.html?options=cart

PODSUMOWANIE
Posiadając park maszynowy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osób z obsługi – warto zamówić w naszej firmie audyt bezpieczeństwa oceniający poziom bezpieczeństwa maszyn w Państwa zakładzie. Nasz zespół audytowy oceni aktualny stan zabezpieczeń oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, wskaże najkorzystniejsze rozwiązania.

W AUTOMATECH realizujemy modernizacje maszyn, w tym różnego rodzaju pras, uwzględniając aktualnie obowiązujące: dyrektywę maszynową oraz normy.

Autoryzowany dystrybutor w Polsce firm:Authorized distributor in Poland of companies:

Experts in Safety ● Automation Engineering

Automatech Sp. z o.o.
ul. Ewy 2, 05-816 Opacz - Kolonia

Bądź na bieżąco

Realizacja: ReklamaSem