ASM, czujniki położenia kątowego i endodery POSIROT i inklinometry POSITILT

Budowa czujników położenia kątowego serii PRDS/PRAS (POSIROT) oparta jest na bezdotykowej zasadzie pomiaru.

Enkodery inkrementalne serii PIMS zawierają  czujnik MR oraz magnetyczny pierścień używany jako skala.

Więcej informacji ASM.

560

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt