Telemetria – monitoring oddalonych obiektów sterowanych automatycznie

Coraz częściej w nowoczesnych obiektach przemysłowych stosowane jest przesyłanie wartości pomiarowych na odległość. Telemetria  za pomocą układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej przesyła sygnały pomiarowe do odpowiedniej jednostki centralnej by później można było je wykorzystać w pożądany sposób – poprzez wyświetlenie na systemach SCADA, czy informacji użytkownika o zaistniałym zdarzeniu.

Dzięki coraz popularniejszemu szerokopasmowemu dostępowi do Internetu oraz rozwojowi systemów bezprzewodowych możliwe jest zbieranie danych i ich przetwarzanie dla coraz szerszej grupy odbiorców.

Za pomocą modułów telemetrycznych wysyłane są dane pomiędzy oddalonymi obiektami a stacją nadzorująco-kontrolną. Dane służyć mogą celom statystycznym lub być wykorzystywane w systemie automatyki przemysłowej do sterowania.

Obecnie nowoczesne systemy telemetryczne pomiarowe spełniają następujące zadania:

  • Rejestrują wyniki pomiarów,
  • Obliczają wartości średnie oraz udostępniają parametry związane z dokładnością,
  • Opracowują wyniki pomiarów, określają wskaźniki oraz porządkują je,
  • Generują sygnały przeznaczone do regulacji, ostrzegawcze itd,
  • Dostarczają danych o aktualnej wartości wielkości mierzonej lub kontrolowanej.

Rozróżnia się trzy podstawowe grupy systemów telemetrycznych:

  • Jednokanałowe – umożliwiają równoczesny pomiar tylko jednej wielkości,
  • Wielokanałowe – umożliwiają równoczesny pomiar kilku wielkości,
  • Selektywne – pomiar wielkości nierównocześnie.

4623

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt