PILZ, PNOZ multi mini

PNOZ multi mini – przy ponad trzykrotnie mniejszej szerokości, zapewnia on zbliżoną funkcjonalność jak klasyczny PNOZmulti (jedyna znacząca różnica to mniejsza ilość wyjść bezpiecznych)! Poza tym posiada on również wyświetlacz LCD, na którym możemy odczytywać komunikaty np. o błędach. Konfiguracja urządzenia odbywa się tak jak w jego „starszym bracie” za pomocą oprogramowania komputerowego poprzez kabel USB. Na razie dostępna jest wersja PNOZ mm0p.

1823

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt