PILZ, PSEN code – kodowane czujniki bezpieczeństwa

W przypadku normy EN 1088 ustawodawca wymaga zapewnienia ochrony przed manipulacją w urządzeniach zabezpieczających. W razie zastosowania czujników niekodowanych na konstruktora nałożony jest obowiązek zapewnienia tej właściwości poprzez zakryty montaż urządzenia. Wyłącznik PSENcode posiada zabezpieczenie przed manipulacją zamontowane w wyłączniku: W przypadku współpracy wyłącznika bezpieczeństwa i włącznika zwolnienie urządzenia zabezpieczającego następuje tylko wtedy, gdy element włączający znajduje się w obszarze sterowania przełącznika i numer kodowy włącznika jest zgodny z numerem włącznika. Dostępne są przy tym dwie wersje tejże zasady zamka i klucza: z włącznikiem dowolnym oraz z włącznikiem jednoznacznie przyporządkowanym do PSEN cs. Dzięki temu bezkontaktowe, kodowane wyłączniki bezpieczeństwa PSEN cs nadają się do bezpiecznego monitorowania ruchomych, rozdzielających urządzeń zabezpieczających. Gdy urządzenia zabezpieczające zostaną otwarte, wyzwalane są wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode i stwarzający zagrożenie ruch maszyny zatrzymywany jest za pomocą urządzenia do przetwarzania danych Pilz.

Dostępne modele: PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p, PSEN cs2.2p

… do szczególnie wysokich wymagań w zakresie ochrony oraz idealne do maszyn do obróbki metalu…

Główny obszar zastosowania bezkontaktowych, kodowanych wyłączników bezpieczeństwa PSENcode to klasyczna produkcja maszyn i urządzeń. Ich zadaniem jest rozpoznawanie otwartych drzwi ochronnych lub też niebezpiecznej pozycji i wyłączanie maszyny. Służą one np. do monitorowania drzwi ochronnych przy tokarkach i wytłaczarkach lub też do bezpiecznego monitorowania pozycji sanek i wózków w obrabiarkach. Ze względu na niemagnetyczną zasadę działania wyłączniki PSENcode nadają się doskonale do zastosowania w maszynach i urządzeniach do obróbki metalu.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Państwa urządzeń
Dzięki wyłącznikom bezpieczeństwa PSENcode można uzyskać prosty sposób ochrony przed obejściem wg VDE 0660. Wykluczone jest również niezamierzone włączenie wyłącznika.
Wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode zapewniają ponadto ochronę przed manipulacją na poziomie daleko wykraczającym poza wymagany przez normę, dzięki kodowaniu wyłącznika i elementu współpracującego. W przypadku szczególnie wysokich wymagań odnośnie do ochrony dostępna jest unikatowa wersja przełącznika kodowanego w całości.

Elastyczny, ekonomiczny montaż oraz eksploatacja
Prosty montaż i uruchamianie sprawiają, że urządzenie jest dostępne w krótkim czasie. Zastosowanie tylko jednego wyłącznika zapewnia poziom bezpieczeństwa kategorii 4 wg EN 954-1. Dzięki temu można zaoszczędzić nakładów związanych z okablowaniem i jednocześnie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zintegrowaną ochronę przed manipulacją.
Wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode zapewniają maksymalną swobodę podczas instalacji, ponieważ są odporne na sprężynowanie i drgania drzwi ochronnych. Zaletę stanowi również duży zakres przesuwu bocznego, umożliwiający duże tolerancje w przypadku montażu.
Proste i szybkie wykonanie okablowania zapewniają kable z końcówkami wtykowymi. W przeciwieństwie do przełączników mechanicznych podłączanie konfekcjonowanych kabli standardowych firmy Pilz jest szybkie i bezbłędne. Dzięki zastosowaniu wtyków kołkowych M12/8 z przyłączem śrubowym możliwe jest zapewnienie stopnia ochrony IP67. Ułatwia to również konserwację oraz wymianę wyłączników bezpieczeństwa.
Dzięki niewielkiej, zwartej konstrukcji wyłączniki bezpieczeństwa PSEN cs można dostosować w optymalny sposób do warunków pracy.

Seryjnie zapewnione bezpieczeństwo do kategorii 4 wg EN 954-1
Wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode nadają się również do złożonych maszyn i urządzeń, ponieważ umożliwiają przełączanie nie jednego, lecz kilkunastu przełączników połączonych szeregowo.
Zalety połączenia szeregowego: można nadzorować kilkoro drzwi ochronnych przy urządzeniu lub maszynie przy zastosowaniu tylko jednego urządzenia do przetwarzania danych. Dodatkowo można przekazywać stan pojedynczych drzwi ochronnych – otwarte lub zamknięte – za pośrednictwem wyjść sygnalizacyjnych do sterownika PLC lub też odczytywać za pomocą diod bezpośrednio w wyłączniku lub przy użyciu złącza uniwersalnego.
Dzięki szeregowemu połączeniu można bezpiecznie nadzorować kilkoro drzwi ochronnych przy urządzeniu lub maszynie przy zastosowaniu tylko jednego urządzenia do przetwarzania danych. Istnieje możliwość połączenia ponad dziesięciu wyłączników bezpieczeństwa PSENcode w szeregu i uzyskania w ten sposób kategorii 4 wg EN 954-1. Można przy tym połączyć szeregowo również przełączniki mechaniczne za pomocą zacisków wtykowych.

Proste diagnozowanie za pomocą diod o wysokiej jasności
W przypadku PSENcode wskaźnik stanu, tzn. wskazanie, czy drzwi ochronne są np. otwarte, można odczytać za pośrednictwem diod umieszczonych na obudowie. Ponadto możliwe jest obszerniejsze diagnozowanie na podstawie wskazań statusu, monitorowanie połączenia szeregowego (wejście) oraz stanów usterek.

1929

Proszę przesłać broszuręProszę o przesłanie ofertyProszę o kontakt